2009 Telstra 500 *** V8's at Sydney Olympic Park *** - sheepie